XiuRen秀人网No906熙芝46P熙芝秀人网

XiuRen秀人网No906熙芝46P熙芝秀人网

大凡五六日间,当解毒补托,以尽发于表。  胃气有伤,即当温补,多因此药,停于胸隔,惟觉阴冷作呕沉困者,世人皆谓毒瓦斯攻心,而遂概用之,其鲜有不一小儿手背患此,敷服皆寒凉之剂,腹胀痰喘,泻粪秽臭,余谓脾胃复伤而饮食停滞也,不信,仍服治疮之药而殁。

常和暖,寒则添衣,热则减去,务得中和,毋令太过不及。毕姻后,肛门肿溃而串臀,用补中汤、地黄丸,臀间渐愈。

同时患是痘而用杂药者,俱致不救。一小儿患臂痈,面色或黄或赤,先用补中益气汤、地黄丸寻愈。

《痘疹方》云∶疮起迟而小便涩滞,咳嗽有痰,用仙圣散。一小儿十五岁,痘将愈而烦躁,脉数而无力,劳则益甚,且无寐,或惊悸,余用归脾、补中二汤渐愈。

七八日间毒瓦斯不能尽出,而反入于内,必用药驱出之。一小儿跌仆,因服大黄之药,下血发热,腹痛呕吐,按其腹却不痛,用五味异功散加当归、升麻二剂,腹痛顿止,又二剂而血止,又二剂而热止,又二剂而元气复。

 亦有患于足者,足趺属肝胆胃三经,大指属肝脾二经,次指属胆经,小指属膀胱经,各当随经而治。一小儿患之,发热作渴,面目多白,尺脉数而无力,此禀足三阴虚也,用地黄丸、补中汤寻愈。

Leave a Reply